DSB PJ 13885 bygget 1924 Scandia, 1957 ombygget til lukket godsvogn HJ 37612, 1967 = 
Gklm 20 86 111 7 312-0, 1978 = tjenestegodsvogn 40 86 941 4 003-4, udr. 1985.