DSB ZC 500304 tilhørende Blaakilde Mølles Fabrikker bygget 1915 Herbrand 

som DSB ZC 99614, 1921 = ZC 500304, udr. 1962.