Bevarede godsvogne hos DSB museumstog
og Danmarks Jernbanemuseum.

(listen er ikke komplet)

Istandsatte  vogne.

SJS F 56, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1856 Lauenstein.
(Vognens påskrifter er forkerte, idet Sjællandske Jernbaneselskab kun havde nummer på deres vogne. Endvidere er vognens nuværende form fremkommet ved en ombygning i 1882, og den rigtige litrering burde være DSB/S I.e. 1779).

DSB/JFS F 2804, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1862 Randers.
(Vognens litrering er forkert; burde være DSB/JF F 2804 eller evt. den helt oprindelige DJDS F 4 ).

DSB E 01 86 502 0 354, 2-akslet åben højsidet, bygget 1959 Scandia.

DSB Elo 20 86 511 1 496, 2-akslet åben højsidet, bygget 1950 Scandia.

DSB G 40033, 2-akslet lukket brunmalet UIC-standardvogn, bygget 1954 Scandia.

DSB HD 38364, 2-akslet lukket brunmalet,bygget 1944 Scandia.

DSB HJ 37542, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1961 DSB Cvk.

DSB I 21519, 2-akslet lukket hvidmalet, bygget 1958 Scandia.

DSB IAR 21241, 2-akslet lukket hvidmalet, bygget 1946 Scandia.

DSB IV 20308, 2-akslet lukket hvidmalet med bremsehus, bygget 1902 Scandia.

DSB ZB 99689, 2-akslet lukket hvidmalet, tilhørende Albani Bryggerierne, bygget 1940 DSB Cvk København.

DSB ZB 500661, 2-akslet lukket hvidmalet tilhørende De Forenede Bryggerier (TUBORG), bygget 1963 Scandia.

DSB/J Gd 423, 2-akslet åben højsidet / spidsgavlet, bygget 1876 Randers.
(Vognens litrering er forkert; burde være DSB/JF GD 5281 !)

DSB PB 10707, 2-akslet åben højsidet, bygget 1945 Scandia.

DSB PB 11414, 2-akslet åben højsidet, bygget 1950 Scandia.

DSB PJ 17040, 2-akslet åben højsidet, bygget 1922 Scandia.

DSB TF 8115, 2-akslet åben lavsidet med støtter, bygget 1947 Scandia.

DSB ZE 503383, 2-akslet beholdervogn tilhørende BP Olie-Kompagniet, bygget 1919 Werdau.

DSB ZS 508060, 2-akslet syrekrukkevogn tilhørende Dansk Svovlsyre-og Super-
phosphat Fabrik, bygget 1919 Zwickau.

DSB Uds 21 86 911 0 029, 2-akslet råsukker-beholdervogn til rådighed for De Danske Sukkerfabrikker, bygget 1972 DSB Cvk Århus, (beholder 1959 Ree, undervogn 1949 Scandia).

DR Münster 523351, 2-akslet beholdervogn tilhørende Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven, bygget 1942 Scandia.

 

Ikke-istandsatte vogne.

DSB G 40243, 2-akslet lukket brunmalet UIC-standardvogn, bygget 1954 Scandia.

DSB IAL 19545, 2-akslet lukket hvidmalet, bygget 1950 Scandia.

DSB Ibghs 23 86 807 3 000, 2-akslet maskinkølevogn tilhørende FDB, bygget 1954 Scandia.

DSB QGL 33287, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1910 Scandia.

DSB QGR 35605, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1909 Scandia.

DSB QRL 36307, 2-akslet lukket brunmalet, bygget 1922 Scandia.

DSB Rs 11 86 390 0 186, 4-akslet åben fladvogn med sidestøtter, bygget 1973 Scandia.

DSB Tdgs 21 86 074 0 033, 2-akslet styrtegodsvogn med svingtag, bygget 1968 Talbot.

DSB TH 9082, 2-akslet åben ballastvogn med side-og bundtømning, bygget 1921 Scandia.

DSB TD 8550, 2-akslet åben lavsidet, bygget 1886 Scandia.

DSB TGT 8985, 4-akslet åben lavsidet med sidestøtter, bygget 1931 Scandia.

DSB T 7857, 2-akslet åben lavsidet UIC-standardvogn med sidestøtter, bygget 1958 Scandia.

DSB ZE 502924, 2-akslet beholdervogn tilhørende Dansk Shell, bygget 1930 Wismar.

DSB ZE 503360, 2-akslet beholdervogn tilhørende BP Olie-Kompagniet, bygget 1948 Belgien.

DSB ZE 503614, 2-akslet beholdervogn tilhørende De Danske Sprit Fabrikker, bygget 1956 Scandia.