Modeltog.

Hobbytrade / Heljan PB-vogne.

Hobbytrade QH-vogne. (Link til Per Topp's side med QH).

Hobbytrade QR-vogne. (Link til Per Topp's side med QR).

Roco AAE Habbins.

OsKar SNCB Shimms 3614D0.

Rivarossi SNCF SIMOTRA-tankvogn.

Brawa DB Ealos-x053.