Sammenligning mellem Heljan PB og Hobbytrade PB / Elo.

 

Heljan og Hobbytrade har begge med kort mellemrum udsendt modeller af DSB's åbne godsvogn litra PB / Elo.

 

Forbilledet blev leveret fra Scandia i årene 1942-1950 fordelt på 13 serier; ialt 1655 vogne.

 

Heljan har udsendt følgende epoke 3 modeller :

 

Kat.nr. 4280, PB 11221, rulleleje, RIV-mærket.

Kat.nr. 4281, PB 11384, rulleleje, RIV-mærket.

Kat.nr. 4282, PB 11380, rulleleje, RIV-mærket.

Kat.nr. 4283, PB 10847, glideleje, transitmærket, lige bremsestang.

Kat.nr. 4284, PB 10160, glideleje, EUROP-mærket.

Kat.nr. 4285, PB 10112, glideleje, EUROP-mærket.

Kat.nr. 4286, PB 10581, rulleleje, RIV-mærket.

Kat.nr. 4287, PB 10477, glideleje, transitmærket.

 

 

Hobbytrade har udsendt følgende modeller :

 

Kat.nr. 41001, PB 10126, RIV-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41002, PB 10131, RIV-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41003, PB 10454, RIV-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41004, PB 10203, EUROP-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41005, PB 10222, EUROP-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41006, PB 10399, EUROP-mærket, epoke 3.

Kat.nr. 41007, Elo 20 86 511 0 134, epoke IV.

Kat.nr. 41008, Elo 21 86 511 0 377, epoke IV.

Kat.nr. 41009, Elo 21 86 511 0 490, epoke IV.

Kat.nr. 41010, LJ PB 201, epoke IV-V (omtales ikke her).

 

 

Hobbytrade PB 10126 set fra siden med håndbremsen.

 

 

Heljan PB 11221 set fra siden uden håndbremse.

 

 

Vognkasse :

 

På Heljan’s vogne har man valgt at lave rillerne i den rigtige dimension, hvilket så har den ulempe at selv på lille afstand ser det ud som om at vognsiderne er glatte. Hobbytrade har lavet rillerne som vi plejer at se dem på modeltog, hvilket altså ikke er målrigtigt, men virker mere "korrekt".

Begge fabrikater har også riller indvendigt på siderne og i vognbunden. Hobbytrade’s vogne har vognbund i en anden farve end selve vognkassen.

 

 

Hobbytrade's Elo-vogn med den lyse vognbund.

 

 

Heljan PB med vognbund i samme farve som vognkassen. 

 

Den indvendige side af en rigtig PB-vogn. Tilsyneladende har vognene ikke været malet indvendig.

 

 

PB-vognene fandtes med to forskellige typer gavle. Heljan har lavet den seneste udgave, mens Hobbytrade har den oprindelige udgave. 4 af Heljan's vogne (PB 10160, 10112, 10477 og 10581) burde have haft den oprindelige udgave. På billeder fra de senere år kan man dog se at vogne fra de første serier kørte med gavlvægge af den seneste version, så der har nok været en del bytteri i forbindelse med skader, revision m.m.

 

 

De to forskellige typer gavle. Hobbytrade til venstre, Heljan til højre. Her ses også de forskellige

farver på pufferplanken. Endvidere Heljan's gavlpåskrift i tidlig epoke 3-udførelse. 

 

 

På Hobbytrade’s vogne er der korrekt gengivet ”færgeøjer” på hver hjørnestolpe. Disse mangler helt på Heljan’s modeller. Også Hobbytrade’s lukketøj i gavlene er pænere udført med forkrøbbet håndtag, ligesom håndtaget på døren er mere korrekt.

 

 

 
Hobbytrade's vogn med det korrekte lukketøj til gavllemmen, og "færgeøjet" nederst på hjørnestolpen. Heljan's vogn med det enkle lukketøj til gavllemmen, og håndbøjlen som ikke skal være der.   Sådan ser det ud i virkeligheden.

 

 

Håndbøjler :

 

Heljan’s vogne har håndbøjle på vognsiden ved håndbremsen. Uheldigvis er denne håndbøjle også på den anden side af vognene hvor der ikke er håndbremse. Endvidere har Heljan monteret håndbøjler i alle fire vognhjørner. Det er forkert ; der skal kun være håndbøjler i de to diagonalt modsatte hjørner hvor der er rangertrin. På Hobbytrade’s vogne mangler håndbøjlen på vognkassen ved håndbremsen. Til gengæld har Hobbytrade’s vogne så kun hånd-bøjler i to af hjørnerne, og disse er i den korrekte brune farve. Heljan's håndbøjler er sorte.

 

Påskrifter :

 

Heljan’s vogne er dem der fås med flest forskellige påskrifter, strækkende fra udseende ved levering over EUROP-mærkning til den seneste udgave i epoke 3. Dvs. både som transitmærket (til ca. 1948/50) og som RIV-mærket. Også de små gule markeringer på pufferne er med. Alle vogne har selvfølgelig også vangepåskrifter. På Heljan’s vogne med EUROP-mærkning ser det ud til at DSB-bomærket er blevet lidt for stort set i sammenligning med de øvrige Heljan PB. På de tidlige epoke 3 vogne er gavlpåskrifterne korrekt med angivelse af vognnummer.

På Hobbytrade’s vogne ser EUROP-påskriften mere korrekt ud i størrelse, og desuden har Hobbytrade’s også EUROP påskrift på vangen som forbilledet. Hobbytrade har foruden RIV-mærkede og EUROP-mærkede epoke 3 vogne også valgt at lave vogne med UIC-påskrifter, både som RIV-mærkede og en kun til indenlandsk brug (20-86-). Til gengæld har Hobbytrade så ikke den tidlige epoke 3 version som Heljan.

 

 

Heljan PB 10847 i tidlig epoke 3 udførelse som transit-mærket vogn.

 

 

Heljan PB 10112 som EUROP-mærket vogn.

 

 

Hobbytrade PB 10203 som EUROP-mærket vogn.

 

 

Hobbytrade Elo-vogn.

 

 

Undervogn :

 

Alle Hobbytrade’s vogne har rullelejer af SKF-typen. På især de EUROP-mærkede vogne ville det have været mere korrekt med de gamle glidelejer som bl.a. IB-vognene er forsynet med. Heljan har lavet både glidelejer og rullelejer på deres vogne.

 

Heljan’s vogne har pufferplanker i samme farve som vognkassen hvilket er korrekt. På Hobbytrade’s vogne er pufferplanken sort, hvilket skyldes at på Hobbytrade’s vogne er pufferplanken en del af undervognen, og på Heljan’s er den en del af vognkassen. Heljan’s PB har flade pufferskiver på alle puffere, mens Hobbytrade har de korrekte flade og hvælvede pufferskiver.

 

Set nedefra kan man se at Hobbytrade’s er mere detaljeret med bl.a. riller i bunden og bremsetraverser.

Til gengæld bruger Hobbytrade så nogle A-koblinger med en stor bøjle, hvilket ikke ser så pænt ud.

 

Heljan vogne er en lille smule højere en Hobbytrade’s, hvilket skyldes at Heljan’s hjuldiameter er 10,9 mm mod Hobbytrade’s 10,75 mm.

 

PB-vognene set fra neden. Hobbytrade's øverst.

 

En ægte PB-vogn med bunden i vejret (40 86 945 0 703, København april 2000). Foto : Per Topp Nielsen.